Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 
 496440 
 Начална страница  
 Начало


                Уважаеми посетители,
 
Добре дошли в интернет страницата на Районен съд Гоце Делчев.
 
         В съответствие с традициите на българската съдебна система и изискванията на Европейския съюз, Районен съд Гоце Делчев непрекъснато се стреми да усъвършенства административната си дейност по начин, който да я направи по – ефективна, по – прозрачна и по – достъпна за Вас.
            Чрез създаване на интернет страницата на районния съд целим да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за правораздавателната дейност на съда и административните услуги, които той предоставя.
            Надяваме се интернет страницата да бъде за Вас ценен източник на информация, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на администрацията.
            Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари, за да постигнем съвместно една от основните ни цели – подобряване качеството на обслужване на гражданите.
 
 
                                       
 
От 01.12.2010 г. постановените актове на Районен съд Гоце Делчев се намират в меню: 
                                                                  ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

         Страницата е създадена и се подържа с подкрепата на Инициатива за развитие на съдебната система в България към Американската агенция за международно развитие.


Окръжен съд 
Благоевград
Е-ПОРТАЛ 
Единен портал за електранно правосъдие
Видео 
Видео
Ден на отворени врати 
Ден на отворени врати
Добри практики за публична информация 
Взаимодействие с институции и гражданския сектор
Кръгозор 
Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България
Служители 
Длъжности в РС
Структура на помощните звена и канцелариите
Адвокати 
Адвокати
НОВО! ЗА ВАС АДВОКАТИ!
Нотариуси (списък) 
Списък на нотариусите с район на действие Районен съд Гоце Делчев
Съдебен район Гоце Делчев
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР